Wednesday, December 2, 2009

Sleep Apnea โรคร้ายที่คนคาดไม่ถึง

Sleep Apnea

Sleep apnea คือ อาการ ผิดปกติในการนอนหลับ ลักษณะอาการคือมีการหยุดหายใจในขณะนอนหลับ ทุกๆ ครั้งที่มีการหยุดหายใจจะเรียกว่า apnea ซึ่งมาจากภาษากรีกแปลว่า "หายใจ" การเกิด apnea แต่ละครั้งจะทำให้มีการหยุดหายใจ 1 ครั้งหรือมากกว่านั้น อาการหยุดหายใจจะเกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมาตลอดคืน

Sleep Apnea แบ่งได้เป็นสองกลุ่ม

1. Central sleep apnea พบได้น้อยเป็นผลจากการที่สมองไม่ส่งสัญญาณประสาทไปยังกล้ามเนื้อเพื่อให้เกิดการเริ่มหายใจ

2. Obstructive sleep apnea เกิดจากการที่อากาศไม่สามารถผ่านเข้าออกจมูกและปากของผู้ป่วยได้แม้ว่าจะมี การพยายามจะหายใจอยู่ตลอดเวลาก็ตาม. เนื่องจากภาวะนี้พบได้บ่อยกว่า central sleep apnea มาก

การเกิด sleep apnea มีผลมาจากปัจจัยทางด้านกายภาพที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่นกล้ามเนื้อของเพดานอ่อนหย่อนยาน โคนลิ้นโต และลิ้นไก่หย่อน สภาำพดังกล่างนี้อาจไปอุดกั้นทางเดินหายใจ ทำให้เกิดการหยุดหายใจ ดังนั้นร่างกายต้องใช้แรงดันหายใจมากจนทำให้เกิดเสียงดัง

ขณะที่หยุดหายใจจะมีระดับออกซิเจนในเลือดลดต่ำลง และระดับคาร์บอนไดออกไซด์สูงขึ้น ซึ่งจะไปกระตุ้นศูนย์การหายใจในสมองและทำให้ระบบหายใจตื่นตัวขึ้น นั่นคือ สมองส่งสัญญาณประสาทไปเปิดกล้ามเนื้อในทางเดินหายใจส่วนบน ตามมาด้วยอาการหายใจเฮือกอย่างดังและแรง การตื่นตัวของสมองเช่นนี้จะทำให้ไม่สามารถหลับสนิทได้ตลอดคืน จึงมีผลทำให้เกิดการง่วงนอนมากในเวลากลางวัน

Sleep Apnea มักจะเป็นบ่อเกิดของโรค ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ มักจะเกิดกับผู้ชายที่อ้วน

อาการที่สังเกตได้ง่ายของคนที่เป็น Sleep Apnea คือ

1. นอนกรนเสียงดัง
2. มีอาการสำลักและหายใจแรงๆ ระหว่างนอนหลับ
3. มีอาการง่วงนอนมากจนผิดปกติในเวลากลางวัน ทั้งๆ ที่นอนหลับปกติในเวลากลางคืน
4. มีสมาธิสั้นลงและหงุดหงิดง่าย
5. ชายอ้วนและมีความผิดปกติของโครงหน้า
6. ปวดศีรษะเวลากลางคืนและหลังตื่นนอนตอนเช้า
7. เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
8. ลมชัก
9. ปวดศีรษะถ้าโดนแดด

ถ้าเกิดมีอาการดังกล่าวควรพบแพทย์เพื่อทำการตรวจสภาพการนอน (Sleep Lab) เพื่อวัดการหยุดหายใจ และการเปลี่ยนแปลงคลื่นหัวใจ การกระตุกของร่างกายในขณะนอนหลับ ผู้เข้าตรวจจะได้รับการติดตั้งเครื่องวัดต่างๆที่ร่างกาย และต้องนอนพักผ่อนในห้องที่จัดไว้เป็นเวลา 1 คืนเพื่อทดสอบ

วิธีการรักษา Sleep Apnea

1. ลดความเสี่ยงที่จะเกิด Sleep Apnea เช่น การลดน้ำหนัก เลี่ยงการสูบบุหรี่ แอลกฮอล์ก่อนเข้านอน
2. การใช้เครื่องช่วยสร้างแรงดันบวกในทางเดินหายใจ (Continuous Positive Airway Pressure, CPAP
3. การใช้อุปกรณ์ทางทันตกรรมในช่องปากเพื่อเพิ่มขยายช่องทางเดินหายใจ
4. การผ่าตัด ตบแต่ง ช่องทางเดินหายใจ

No comments:

Post a Comment